Εξελίξεις DJ News Κονσόλες
blogger tricksblogger templates

Πατάω τα φθηνά Hercules .... NUMARK - MIXTRACK PRO II WHITE -Μια επιλογή που πρέπει να κάνουν κάποιοι αν έχουν στο μυαλό τους φθηνό pcj controller είναι το
Είναι καλά σχεδιασμένο (ομορφότερο/εύκολα PITCH,ποντεριομετρα για fx) και ένας που θα κοιτάξει στην αγορά θα πρέπει να ρίξει μια μάτια σε αυτό το προϊών.
ΤΙΜΉ ΑΠΟ : 189
ΓΝΏΜΗ: